ul. J. Słowackiego 20/802
+48 786 802 800
kontakt@kancelariawrobel.com

Zachowek. Komu przysługuje i w jakiej wysokości?

Zachowek. Komu przysługuje i w jakiej wysokości?

zachowek, wysokość, uprawnieni

Zachowek. Komu przysługuje i w jakiej wysokości?

 

Prawo do zachowku przysługuje pewnym kategoriom podmiotów, które mimo ustawowego prawa dziedziczenia nie otrzymały swojego udziału w spadku na skutek testamentu lub darowizn dokonanych za życia spadkodawcy. Jaki jest krąg tych podmiotów i w jakiej wysokości przysługuje im roszczenie?

Zgodnie z art. 991. kodeksu cywilnego dzieciom i wnukom spadkodawcy oraz małżonkowi i jego rodzicom, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się stosowne części przypadającemu im majątku spadkowego, który by im przypadł gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego.

Celem instytucji zachowku, unormowanej w tytule IV księgi czwartej kodeksu cywilnego, jest ochrona interesów majątkowych najbliższych członków rodziny wymienionych w art. 991 § 1 k.c. przez zapewnienie im niezależnie od woli spadkodawcy, a nawet wbrew jego woli, roszczenia pieniężnego odpowiadającego określonemu w powołanym przepisie ułamkowi wartości udziału w spadku, który by im przypadł przy dziedziczeniu ustawowym.

 

Wysokość

 

Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli uprawniony zstępny (dziecko lub wnuk) jest małoletni są to dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału.

Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku bądź w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, bądź w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Przy ustalaniu udziału spadkowego stanowiącego podstawę do obliczania zachowku uwzględnia się także spadkobierców niegodnych oraz spadkobierców, którzy spadek odrzucili, natomiast nie uwzględnia się spadkobierców, którzy zrzekli się dziedziczenia albo zostali wydziedziczeni.

Z uwagi jednak na sztywność przyjętej konstrukcji ochrony osób najbliższych spadkodawcy i brak przepisów pozwalających na obniżenie wierzytelności z tytułu zachowku bez względu na sytuację spadkobiercy – realizacja roszczenia o zachowek może doprowadzić do sytuacji, że jego realizacja będzie sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

To zaś sprawia, że sąd obowiązany jest do rozważenia sytuacji majątkowej i osobistej zobowiązanego do zapłaty należności z tytułu zachowku i uprawnionego do zachowku mając na uwadze, iż w konkretnych okolicznościach żądanie zapłaty pełnej należności z powyższego tytułu pozostałoby w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Dotyczy to jednak sytuacji zupełnie wyjątkowych.

Kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia roszczeń związanych ze spadkiem i ich podstaw – m.in. zachowku, wydziedziczenia, uznania niegodnym dziedziczenia. Pomagamy sporządzić stosowne dokumenty, wskazujemy najwłaściwszą drogę postępowania, pomagamy rozważyć skutki majątkowe i podatkowe. Nasi adwokaci i radcowie prawni służą pomocą w każdej, nawet najdrobniejszej sprawie. Gwarantujemy darmową wycenę usługi. Korzystając z naszych porad nie ryzykujesz, że cena cię zaskoczy.

Zostaw numer - oddzwonimy


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych zawartymi w Polityce Prywatności.