ul. J. Słowackiego 20/802
+48 786 802 800
kontakt@kancelariawrobel.com

Umowy

Prawo umów

Negocjacje

Kancelaria oferuje pomoc w założeniu sklepu internetowego i przygotowania niezbędnych procedur.

Umowy

Zajmujemy się projektowaniem i analiza umów – zarówno w obrocie, jak i w sprawach prywatnych.

Spory

Udzielamy pomocy w sprawach uprawnień konsumenckich i obowiązków przedsiębiorcy.

Ugody

W każdym wypadku świadczenia usług droga elektroniczną należy sporządzić regulamin.

Strony www
Sklepy internetowe

Umowy hostingu i domeny

Pomagamy uzyskać służebność umożliwiającą dostęp do drogi publicznej przez cudze działki.

Regulaminy

Współpracujemy z notariuszem lub składamy wnioski do sądu celem ustanowienia odrębnych praw.

Dane osobowe

Każdy może zasiedzieć nieruchomość po 20 latach posiadani w dobrej wierze. Postępowanie nie jest jednak łatwe, a stosowny wniosek skomplikowany.

Postępowanie reklamacyjne

Prawo własności i posiadanie podlegają ochronie, ale jej wyegzekwowania wymaga podjęcia szeregu kroków.

Reprezentacja

Pomagamy uzyskać zaświadczenie o samodzielności lokalu oraz dokonać ustanowienia jego odrębnej własności.

Licencje

Zajmujemy się zakładaniem ksiąg wieczystych, wpisami praw, czy uzgodnieniem treści księgi z rzeczywistym stanem prawnym.

Usługi z zakresu rejestracji podmiotów, ochrony danych osobowych, czy praw konsumentów znajdziesz na stronie :

Prawo kontraktów

Kancelaria zapewnia profesjonalne wsparcie w negocjacjach kontraktów, w tym trudnych i nietypowych. Oferujemy pełną obsługę prawną na każdym etapie ich realizacji. Świadczymy pomoc przy ustanawianiu zabezpieczeń rzeczowych, udzielaniu poręczeń, gwarancji oraz wszelkich innych zabezpieczeń. W każdym przypadku kierujemy sie troską o należytą ochronę interesu naszych Klientów, a dzięki naszemu doświadczeniu skutecznie zapobiegamy przyszłym problemom związanym z wykonaniem umów.

Projektowanie

Właściwe sporządzenie umowy skutecznie zabezpiecza interesy obu stron. Doświadczony prawnik gwarantuje, że nic co istotne nie zostanie pominięte.

Analiza

Gdy druga strona przedkłada przygotowaną przez siebie umowę, warto powierzyć jej analizę profesjonaliście, bo prawdopodobnie druga strona już korzysta z jego usług.

Windykacja

Jeśli nie dojdzie do wykonania umowy – w całości lub w części – warto powierzyć nam proces przymusowej egzekucji roszczeń. Z doświadczenia wiemy, że jest to o znacznie skuteczniejsze.

WYGRALIŚMY JUŻ SETKI SPRAW

Prawa Autorskie i Pokrewne

Licencje

Przygotowujemy umowy z zakresu tej gałęzi prawa, a zatem głównie umowy licencyjne i sublicencyjne, umowy o przeniesienie praw autorskich majątkowych, umowy o dzieło, a także odpowiednie klauzule i oświadczenia, które powinny znaleźć się w innych umowach (np. w umowie o pracę).

Ochrona

Ochrona prawno-autorska przysługuje niezależnie od tego, czy są spełnione jakiekolwiek formalności. Najważniejszym elementem ochrony jest zaniechanie dalszych naruszeń, ale poszkodowany autor może również żądać wynagrodzenia lub zadośćuczynienia.

Reprezentacja

Reprezentujemy naszych Klientów w procesach o zaprzestanie naruszeń praw autorskich oraz o odszkodowanie, a także w postępowaniach, w których przeciwko nim wysuwa się roszczenia. Bronimy osób, oskarżonych o popełnienie czynów stypizowanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W każdym sporze cywilnym warto powierzyć swoją sprawę
profesjonaliście.

Reprezentujemy Klientów w negocjacjach, przygotowujemy projekty umów i inne dokumenty, w tym dokumenty do Wydziału Ksiąg Wieczystych. Nadto prowadzimy postępowania sądowe – o zapłatę oraz w zakresie nieruchomości, w tym o zasiedzenie, ustanowienie służebności oraz o wydanie bądź zaprzestanie korzystania z rzeczy.

Twoje dane

Podając dane umożliwiasz kontakt zwrotny.


Treść wiadomości

Poniżej opisz problem lub zadaj pytanie, a niezwłocznie postaram się na nie odpowiedzieć.


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych zawartymi w Polityce Prywatności.

Radca Prawny
szymon wróbel

kancelaria radcy prawnego

Kancelaria w Rzeszowie

ul. J. Słowackiego 24/17A

TELEFON

+48 786 802 800

email

kontakt@kancelariawrobel.com

Strategie procesowe i reprezentacja

Reprezentacja procesowa​

Reprezentujemy naszych Mandantów w postępowaniach sądowych, arbitrażowych oraz mediacyjnych – w kraju i za granicą. Przygotowujemy i prowadzimy postępowania oraz bronimy interesów naszych Klientów, gdy występują jako pozwani lub inni uczestnicy postępowania. Zajmujemy się sprawami karnymi, cywilnymi, gospodarczymi i administracyjnymi. ​

Windykacja należności​

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów proponujemy kompleksową obsługę wierzytelności polegającą na monitoringu płatności, uzyskiwaniu tytułów sądowych i egzekucji. Uczestnictwo Kancelarii we wszystkich etapach dochodzenia należności zdecydowanie zwiększa możliwość szybkiego odzyskania pieniędzy.

Zostaw numer - oddzwonimy


Przed wysłaniem wiadomości zapoznaj się z zasadami przetwarzania przez Kancelarię danych osobowych zawartymi w Polityce Prywatności.